Ja, het is zeker mogelijk om bij (hete) luchtverwarming over te stappen op een warmtepomp en zo een woning gasloos te verwarmen. Hoewel er enkele details zijn om in overweging te nemen, is de overgang naar een warmtepomp voor een woning met luchtverwarming over het algemeen niet complexer dan voor een woning met conventionele radiatoren.

Basisprincipes van (hete) luchtverwarming:

In Nederland hebben de meeste huizen radiatoren of vloerverwarming, waarbij een cv-ketel verwarmingswater gebruikt. Dit warme water circuleert via een buizenstelsel naar de radiatoren/vloerverwarming, waarna de warmte aan de lucht wordt afgegeven. In het geval van (hete) luchtverwarming ontbreken radiatoren of vloerverwarming, en wordt de woning verwarmd via luchtkanalen. Luchtroosters in wanden, vloeren en/of plafonds dienen als in- en uitlaatpunten voor warme en soms gekoelde lucht.

Twee typen (hete) luchtverwarming:

Zowel directe als indirecte gestookte luchtverwarming gebruiken meestal een gasgestookte cv-ketel als warmtebron. Het belangrijkste verschil met conventionele verwarming is dat het warme water vrijwel direct in warme lucht wordt omgezet, zonder een uitgebreid buizenstelsel door de woning. Bij direct gestookte luchtverwarming zijn de cv-ketel en luchtverwarmer soms geïntegreerd, terwijl ze bij indirect gestookte luchtverwarming aparte apparaten kunnen zijn.

Warmtepomp als geschikte warmtebron:

Aangezien (hete) luchtverwarming ook werkt met een warmtebron, is het vaak mogelijk om deze bron te vervangen door een warmtepomp. Bij indirect gestookte luchtverwarming kan de cv-ketel eenvoudig worden vervangen door een warmtepomp. In het geval van direct gestookte luchtverwarming zijn er twee opties: overschakelen naar een nieuw indirect gestookt systeem met een warmtepomp of de bestaande direct gestookte luchtverwarmer omvormen tot een hybride installatie met een zogeheten DX-blok.

Combinatie van Indirect Gestookte Luchtverwarming met een Warmtepomp op Propaan:

Bij indirect gestookte luchtverwarming, waarbij een cv-ketel en luchtverwarmer aparte apparaten zijn, kan de overstap naar een warmtepomp met propaan als koudemiddel worden overwogen. In deze configuratie wordt de cv-ketel vervangen door een warmtepomp met een propaan-circuitsysteem. Hierbij blijft de luchtverwarmer behouden, maar wordt deze aangesloten op de warmtepomp.

De warmtepomp met propaan als koudemiddel onttrekt warmte aan de buitenlucht en brengt deze over naar het propaan. Dit opgewarmde propaan wordt vervolgens gebruikt om de lucht in de luchtverwarmer te verwarmen. Deze oplossing biedt enkele voordelen:

  1. Energie-efficiëntie: Propaan als koudemiddel in de warmtepomp draagt bij aan een efficiënte warmteoverdracht, waardoor de verwarmingskosten kunnen worden verlaagd.
  2. Milieuvriendelijkheid: Het gebruik van propaan als koudemiddel in de warmtepomp is milieuvriendelijker in vergelijking met traditionele verwarmingssystemen op basis van fossiele brandstoffen.
  3. Gasloze Verwarming: Door de cv-ketel te vervangen door een propaan-warmtepomp wordt de woning gasloos verwarmd, wat bijdraagt aan een duurzamere energievoorziening.
  4. Comfort: De combinatie van indirect gestookte luchtverwarming met een warmtepomp op propaan zorgt voor een comfortabel binnenklimaat met een gelijkmatige warmteverdeling.

Energiebesparing met luchtverwarming: WTW-unit:

Naast de overstap naar een warmtepomp biedt (hete) luchtverwarming nog andere mogelijkheden voor energiebesparing. De installatie van een Warmte-Terug-Win (WTW)-unit, in combinatie met mechanische ventilatie, kan bijdragen aan een optimaal rendement. Deze unit verwarmt inkomende koude lucht met de uitgaande warme luchtstroom, wat het warmteverlies beperkt. Het rendement van de WTW-unit is ongeveer 95%, waardoor aanzienlijke besparingen van 20% tot 30% mogelijk zijn.

Conclusie:

Het integreren van een warmtepomp met propaan als koudemiddel in een systeem van indirect gestookte luchtverwarming biedt een win-win situatie. Het verbetert niet alleen de energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid, maar stelt ook bewoners in staat om te profiteren van gasloze verwarming en een comfortabel woonklimaat. Deze innovatieve combinatie illustreert de mogelijkheid om bestaande verwarmingssystemen te upgraden naar duurzame en efficiënte oplossingen.

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.